Oferta

Obszary, w których pomagam

  • utrata radości i codziennej satysfakcji z życia
  • problemy w związkach i ważnych relacjach
  • bezradność wobec własnych uczuć i nastrojów
  • kryzysy, zakręty życiowe
  • lepsze poznanie siebie i poszukiwanie kierunków własnego rozwoju
  • wypalenie zawodowe
  • żal po stracie bliskiej osoby
  • depresja, lęki
  • doświadczenie psychozy

Formy oferowanej pomocy

Konsultacja psychoterapeutyczna

Obejmuje od jednego do trzech spotkań. Jej celem jest zorientowanie się w problemie klienta oraz nakreślenie możliwych form pomocy. Konsultacja nie jest psychoterapią. Jeśli klient zdecyduje się na psychoterapię, w ramach konsultacji omawia się cele i zasady dalszej współpracy.

Psychoterapia indywidualna

Celem psychoterapii jest pomoc w odzyskaniu bądź wypracowaniu zdolności do radzenia sobie w codziennym życiu.

W przypadku konkretnych trudności, takich jak podjęcie istotnej decyzji życiowej czy poradzenie sobie w określonej sytuacji proponuję psychoterapię krótkoterminową. Odwołuje się ona do wewnętrznych możliwości, którymi już dysponuje klient. Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje dziesięć do dwudziestu spotkań.

Psychoterapia długoterminowa pozwala natomiast na zorientowanie się w spektrum przeszkód, które blokują pełen rozwój wewnętrzny i odbierają życiową satysfakcję oraz pomaga je przezwyciężyć poprzez wypracowanie nowych sposobów reagowania i działania. Obecne problemy najczęściej mają swe źródło w przeszłości i są mocno utrwalone. Ich pokonanie wymaga czasu i  zaangażowania, stąd ta forma pracy trwa co najmniej rok.

Skontaktuj się ze mną
LUB

skorzystaj z formularza na stronie